آوا تجارت غدیر

هلدینگ آوا تجارت غدیر یکی از بزرگترین واردکننده های مواد غذایی و فعال ترین شرکت صنایع غذایی در ایران است.

گروه بازرگانی صنایع غذایی علاءالدین
اعضای اصلی شرکت آوا تجارت غدیر

آوا تجارت غدیر بزرگترین واردکنند انواع محصولات غذایی است.

آوا تجارت غدیر را بشناسید.

سوالات متداول

آوا تجارت غدیر در تهران است.