موجودی انبار روز

استعلام موجودی انبار روز

۱۳ اسفند ۱۴۰۲

برنج

محصول

مدل

بارگیری

استعلام قیمت

برنج

هاشمی اعلاء علاءالدین

تهران

برنج

پاکستانی سوپر کرنل علاءالدین

به زودی

برنج

پاکستانی ۳۸۶ تاج نشان

به زودی

حبوبات

محصول

مدل

بارگیری

استعلام قیمت

نخود ترک سایز ۸.۵

علاءالدین

تبریز

دال عدس

علاءالدین

تهران و مشهد

عدس

روس ثروت

به زودی

لوبیا چیتی

ازبک علاءالدین

به زودی

لوبیا چیتی

صنعتی علاءالدین

به زودی

روغن

محصول

مدل

بارگیری

استعلام قیمت

روغن

صاف ماهان

درب کارخانه

روغن

تصفیه پالم

شمال

روغن

خام پالم

بندر امام

روغن

حلب ۱۶ کیلویی گل پونه

درب کارخانه