موجودی انبار روز

استعلام موجودی انبار روز

۲۳ خرداد ۱۴۰۳

برنج

محصول

مدل

بارگیری

استعلام قیمت

برنج

پاکستانی سوپر کرنل علاءالدین

تهران، تبریز و مشهد

برنج

پاکستانی ۳۸۶ تاج نشان

به زودی

برنج

هاشمی اعلاء علاءالدین

به زودی

حبوبات

محصول

مدل

بارگیری

استعلام قیمت

دال عدس

کانادایی علاءالدین

تهران و مشهد

عدس

روس ثروت

تهران

عدس

درشت کانادایی علاءالدین

تهران و تبریز

عدس

ریز کانادایی علاءالدین

تهران و اصفهان

نخود ترک سایز ۸.۵

علاءالدین

به زودی

لوبیا چیتی

ازبک علاءالدین

به زودی

لوبیا چیتی

صنعتی علاءالدین

به زودی

روغن

محصول

مدل

بارگیری

استعلام قیمت

روغن

تصفیه سویا

اراک و بهبهان

روغن

خام پالم

به زودی

روغن

خام سویا

به زودی