حداقل سفارش 5 تن

حداقل سفارش 5 تن

خرید عمده علاءالدین

خرید عمده برنج در کهریزسنگ

خرید عمده برنج در شهر کهریزسنگ از گروه بازرگانی و صنایع غذایی علاءالدين. برای ثبت سفارش با شماره های شرکت تماس بگیرید. (021-71400100)